Faiencetegels "De Delft à Desvres' in Frans-Vlaanderen

Faienceproducten en het tafel- en keukengebeuren zijn nooit ver weg van elkaar. Meer dan 1000 faiencetegels en andere aardewerkvoorwerpen van volkskundige Mark Adriaen (cfr. “Au coeur des carreaux - Een hart voor tegels" van Mark Adriaen en Willy Tillie, 2012), worden in 2018 tentoongesteld in zes musea van Noord-Frankrijk: Godewaersvelde, Terdegem, Belle, Hazebroek, Sint-Omaars en Desvres (ten oosten van Boulogne-sur-Mer). Ze worden er geconfronteerd met andere faience en gelijkaardige motieven.
Van april tot en met september 2018 zullen de zes tentoonstellingen u uitnodigen om te reizen doorheen de unieke wereld van het aardewerk: van de Vlaamse land naar de heuvels van Portugal, via Delft en de Nederlandse majolica; van de 16de  eeuw tot de producties van de 20ste  eeuw; uit tal fabrieken uit verleden en heden of centra waar zich een productie-traditie vestigde. Boten varend op de golven, komische figuren, verrassende mythologische wezens, kleurrijke geometrische motieven... kortom een nieuwe kijk op de faience!

Titel van de tentoonstellingen:
- Musée de la Céramique (Huis van het aardewerk), Desvres : « Quand les faïences se font tableaux » (wanneer het aardewerk schilderijen maken)
- Musée de l’hôtel Sandelin, Saint-Omer (Sint-Omaars): « Figures sur carreaux » (figuren op tegels)
- Musée des Augustins, Hazebrouck (Hazebroek): « Au-delà du décor : regarder les carreaux comme on regarde un tableau » (achter het decor : kijken naar de tegels zoals we kijken naar een tafereel”
- Site du Steenmeulen, Terdeghem (Terdegem) : « Les outils des décorateurs de faïence » (het gereedschap van de decorateurs van aardewerk)
- Musée de la vie frontalière Godewaersvelde (Godewaarsvelde): « Une contribution originale en Flandre dans l’histoire de la faïence » (een originele bijdrage in Vlaanderen in de geschiedenis van de faience / het aardewerk)
- Musée Benoît-De-Puydt, Bailleul (Belle): « L’odyssée du carreau, de la Méditerranée à la mer du Nord » (een odyssee van ruiten, van de Middellandse Zee tot de Noordzee)

De tentoonstellingen onder de noemer “De Delft à Desvres” wordt erkend in het kader van het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed 2018! Een mooie erkenning voor dit project met zes structuren.
Er zal een tweetalig boek van 212 blz. over het volledige project in de musea beschikbaar zijn aan lage kostprijs, vermoedelijk slechts € 12,5. Zeker een aanrader!

J.C.

 • Administratieve zetel ASG
  p/a Stadsarchief
  Rederijkersstraat 42
  3500 Hasselt (B)
  VZW Ondernemingsnummer 422.459.744

 • Administratieve zetel ASG stichting
  p/a “Dormio Resort Maastricht”
  Kamer van Koophandel (NL)
  Registernummer 51802139


 • ASG Secretariaat:
  E-mail: secretariaat [at] asg [dot] be

 

 Lid worden?


Voor onze leden zijn er tal van extra voordelen:

 • toegang tot het ledengedeelte van onze website

 • 4 maal per jaar ons digitale magazine "Terroir"

 • mogelijkheid tot gratis opzoekigen in de "Bibliotheek van de Smaak"

 • deelname aan ASG Algemene Ledendag

 • ....