"TERROIR" gaat digitaal!

Het laatste gedrukte nummer van het ASG tijdschrift "Terroir" (32e jaargang, nummer 3-4) is verschenen en naar de leden verstuurd.

De kosten voor het drukken van het tijdschrift liepen spijtig genoeg veel te hoog op. Daarom volgt ASG de digitale trends en wordt vanaf jaargang 33 het tijdschrift via internet aangeboden aan de ASG leden.

Deze verandering - met onze aanpassingen aan de tijdsgeest en finaciële mogelijkheden - zal zeker geen afbreuk doen aan uw ASG lidmaatschap. We rekenen daarom op uw trouw aan ASG.

Terroir


Het ASG-tijdschrift is al 33 jaar het toonaangevende blad in de Benelux op het vlak van de streekgebonden gastronomie en bekend voor zijn studienummers, thematische bijdragen, historische en kritische studies, literatuuroverzichten, e.a.

In de loop der jaren werd het ASG-tijdschrift meer en meer erkend (o.m. door de UPP - Unie van Uitgevers van de Periodieke Pers) als een review met artikels die een beschrijvend en wetenschappelijk-inventariserend karakter vertonen.

Wat het opzet betreft, stappen we bij deze overschakeling naar een internet uitgave en de uitbreiding naar een nieuwsbrief ook af van een alles omvattend blad. Terroir wordt namelijk een wetenschappelijk tijdschrift, een tijdschrift waarin bevindingen gepubliceerd worden; een tijdschrift dat aldus toegewijd is aan de steekgebonden gastronomie evenals aan de voedings- & gastronomiecultuur in relatie met o.m. toerisme, happy aging, marketing, food retail, e.a. Acceptatie van artikelen voor publicatie zal dan ook beoordeeld worden door andere wetenschappers en op basis daarvan geaccepteerd of geweigerd door de redactie.
(Jacques Collen, ASG-voorzitter)

p.s.: De redactieraad bestaat (maart 2017) uit Annick Belmans, Clem Reynders (eindredacteur), Danny Quanten, Guido Zeelmaekers, Hans Put, Herman Clerinx, Jacques Collen, Marianne Schenkel-Hoff (coördinatie Facebook en ASG-Nieuwsbrief), Paul Hendriks (verantwoordelijke uitgever) en Rombaut Roscam (webmaster).

Dit ASG-tijdschrift Terroir is uitsluitend bestemd voor de betalende ASG leden en stakeholders.

 

 

 • Administratieve zetel ASG
  p/a Stadsarchief
  Rederijkersstraat 42
  3500 Hasselt (B)
  VZW Ondernemingsnummer 422.459.744

 • Administratieve zetel ASG stichting
  p/a “Dormio Resort Maastricht”
  Kamer van Koophandel (NL)
  Registernummer 51802139


 • ASG Secretariaat:
  E-mail: secretariaat [at] asg [dot] be

 

 Lid worden?


Voor onze leden zijn er tal van extra voordelen:

 • toegang tot het ledengedeelte van onze website

 • 4 maal per jaar ons digitale magazine "Terroir"

 • mogelijkheid tot gratis opzoekigen in de "Bibliotheek van de Smaak"

 • deelname aan ASG Algemene Ledendag

 • ....

 

Comments