ASG EREMERKEN

(Annual Awards)

ASG bekroont jaarlijks initiatieven betreffende de streekgebonden gastronomie. Daartoe werden twee "eremerken", ASG-eremerk Thomas vander Noot en ASG Jan Lambin Toerisme-eremerk, en een "oorkonde", de ASG Oorkonde Cauderlier, in het leven groepen. Dit om de streekgebonden gastronomie op drie specifieke vlakken aan te moedigen. Ook verleent ASG zijn medewerking aan Heemkunde Vlaanderen bij hun jaarlijkse keuze van een laureaat voor het Joachim Beuckelaer Eremerk.

Tenslotte wenst de ASG jaarlijks een academielid te bedanken voor zijn/haar bijzondere inzet. Dit resulteerde in een akte van waardering de ASG-jenever-hesp waardering.

Binnen de ASG is het de werkgroep (commissie) "Beoordeling" die jaarlijks de eremerken/oorkonde toekent.

HET JOACHIM BEUCKELAER – EREMERK

Het Joachim Beuckelaer-Eremerk werd ingesteld als waardering voor hen die in hun leven bijdroegen tot de opleving van de Vlaamse kookkunst.

Het was dan in 1966, en dit ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Verbond voor Heemkunde, dat het eremerk werd gesticht door dr. Jozef Weyns (1913-1974) als verbondsvoorzitter, met Jan Lambin als gastronomisch consulent van het Verbond.

Bijgaand document (PDF) geeft de ontstaansgeschiedenis van het eremerk en een overzicht van de laureaten vanaf 1966 tot en met 2020.
ASG Joachim Beuckelaer eremerk.pdf

 • Administratieve zetel ASG
  p/a Stadsarchief
  Rederijkersstraat 42
  3500 Hasselt (B)
  VZW Ondernemingsnummer 422.459.744

 • Administratieve zetel ASG stichting
  p/a “Dormio Resort Maastricht”
  Kamer van Koophandel (NL)
  Registernummer 51802139


 • ASG Secretariaat:
  E-mail: secretariaat [at] asg [dot] be

 

 Lid worden?


Voor onze leden zijn er tal van extra voordelen:

 • toegang tot het ledengedeelte van onze website

 • 4 maal per jaar ons digitale magazine "Terroir"

 • mogelijkheid tot gratis opzoekigen in de "Bibliotheek van de Smaak"

 • deelname aan ASG Algemene Ledendag

 • ....

 

Comments