ASG EREMERKEN

(Annual Awards)

ASG bekroont jaarlijks initiatieven betreffende de streekgebonden gastronomie. Daartoe werden twee "eremerken", ASG-eremerk Thomas vander Noot en ASG Jan Lambin Toerisme-eremerk, en een "oorkonde", de ASG Oorkonde Cauderlier, in het leven groepen. Dit om de streekgebonden gastronomie op drie specifieke vlakken aan te moedigen. Ook verleent ASG zijn medewerking aan Heemkunde Vlaanderen bij hun jaarlijkse keuze van een laureaat voor het Joachim Beuckelaer Eremerk.

Tenslotte wenst de ASG jaarlijks een academielid te bedanken voor zijn/haar bijzondere inzet. Dit resulteerde in een akte van waardering de ASG-jenever-hesp waardering.

Binnen de ASG is het de werkgroep (commissie) "Beoordeling" die jaarlijks de eremerken/oorkonde toekent.

 • Administratieve zetel ASG
  p/a Stadsarchief
  Rederijkersstraat 42
  3500 Hasselt (B)
  VZW Ondernemingsnummer 422.459.744

 • Administratieve zetel ASG stichting
  p/a Museum aan het Vrijthof
  Maastricht (NL) / Kamer van Koophandel (NL)
  Registernummer 51802139


 • ASG Secretariaat:
  E-mail: secretariaat [at] asg [dot] be

 

 Lid worden?


Voor onze leden zijn er tal van extra voordelen:

 • toegang tot het ledengedeelte van onze website

 • 4 maal per jaar ons magazine Terroir

 • mogelijkheid tot deelname aan tal van activiteiten

 • deelname aan ASG Algemene Ledendag

 • ....