Academie voor de Streekgebonden Gastronomie

Waar geografie, cultuur en toerisme elkaar ontmoeten!

De Academie voor de Streekgebonden Gastronomie vzw, ook gekend als ASG - Centrum
voor Culinair Erfgoed is een studiegenootschap dat vooral ondersteunend werkt ten
overstaande van de horeca, promotie-initiatieven, hotelscholen, toeristische instellingen,
bedrijven, e.a.. Sinds het ontstaan van de organisatie op 9 september 1981 wordt werk
gemaakt om ons traditioneel culinaire erfgoed niet alleen te bewaren, te inventariseren,
te beschrijven en weer te geven in een correcte Nederlandse culinaire taal en maar ook
(zoals in de naamgeving “streekgebonden” wordt aangegeven) steun te geven aan de
nieuwe culinaire initiatieven die, op basis van streek- en specialiteitsproducten uit de
omgeving, streven naar een vernieuwende en modern-evoluerende gastronomie als o.m.
bij creatie van nieuwe specialiteiten, food pairing, slow food, fast food,
de “cuisine du marché”, green gastronomy, …Ook dat is culinair erfgoed.

 

 

 • Administratieve zetel ASG
  p/a Stadsarchief
  Rederijkersstraat 42
  3500 Hasselt (B)
  VZW Ondernemingsnummer 422.459.744

 • Administratieve zetel ASG stichting
  p/a “Dormio Resort Maastricht”
  Kamer van Koophandel (NL)
  Registernummer 51802139


 • ASG Secretariaat:
  E-mail: secretariaat [at] asg [dot] be

 

 Lid worden?


Voor onze leden zijn er tal van extra voordelen:

 • toegang tot het ledengedeelte van onze website

 • 4 maal per jaar ons digitale magazine "Terroir"

 • mogelijkheid tot gratis opzoekigen in de "Bibliotheek van de Smaak"

 • deelname aan ASG Algemene Ledendag

 • ....