Overzicht van de verschillende werkgroepen actief binnnen ASG

Het actieterrein van de ASG omvat diverse werkvelden. Daarom zijn verschillende commissies/werkgroepen actief. Ze werken als autonome cellen binnen de ASG en zijn regionaal verspreid. Zelf hebben ze geen autonomie naar buiten uit.
Ze zijn beleidsvoorbereidend en beleidsuitvoerend ten overstaande van de Raad van Bestuur.

Volgende werkgroepen (met korte uitleg over de activiteit)  zijn op dit ogenblik actief binnen ASG:

 • Activiteiten en Promotie
  Deze werkgroep organiseert de jaarvergadering, de studie-uitstappen voor de leden, de studieavonden en de externe promoties. Via een tentoonstellingsset vertegenwoordigt de groep de Academie op bepaalde manifestaties en evenementen.
 • Beoordeling
  Zorgt voor de toekenning van de ASG-eremerken, doet jureringen, verzorgt het opstellen van definities en beoordelingen.
 • Kenniskringen en Netwerken
  Ter ondersteuning van het studie- en onderzoekswerk zijn de "culinair-wetenschappelijke kenniskring" en de "netwerk culinaire musea & expertisecentra" opgericht.
 • Kwaliteitszorg
  Bewaakt de kwaliteit van het door de werkgroepen geleverde materiaal.
 • Logistiek
  Zorgt voor de materiële ondersteuning, de ASG promotiestand, verzendingen van het tijdschrift, uitnodigingen, e.d.
 • Nieuwe Media
  Zorgt voor de ICT ondersteuning en uitbouw & update van de website.
 • Publicaties
  Behelst de redactie van het tijdschrift en speciale publicaties. 
 • Scholing
  Ondersteunt scholing i.v.m. streekgebonden gastronomie en onderwijs en vorming.
 • Studie- en Documentatiecentrum
  Beheert de "Bibliotheek van de Smaak", d.i. inventarisatie, organisatie, permanentie, erchivering, enz.
 • Taal
  Doet opzoekwerk en publiceert culinair taalgebruik en terminologie.

Advies en bemiddeling behoort tot het werkveld van de ASG en is dus geen afzonderlijke werkgroep. Dit is een coördinerende taak vanuit het ASG - bestuur die doorverwijst naar een werkgroep en zich laat bijstaan door de kenniskringen.

 • Administratieve zetel ASG
  p/a Stadsarchief
  Rederijkersstraat 42
  3500 Hasselt (B)
  VZW Ondernemingsnummer 422.459.744

 • Administratieve zetel ASG stichting
  p/a “Dormio Resort Maastricht”
  Kamer van Koophandel (NL)
  Registernummer 51802139


 • ASG Secretariaat:
  E-mail: secretariaat [at] asg [dot] be

 

 Lid worden?


Voor onze leden zijn er tal van extra voordelen:

 • toegang tot het ledengedeelte van onze website

 • 4 maal per jaar ons digitale magazine "Terroir"

 • mogelijkheid tot gratis opzoekigen in de "Bibliotheek van de Smaak"

 • deelname aan ASG Algemene Ledendag

 • ....

 

Comments