Bij deze zijn we al aan onze achtste nieuwsbrief toe met actuele info. Wie in het verenigingsleven staat weet dat het niet evident is van publicaties vorm te geven. Aan 'materiaal' is er gewoonlijk geen gebrek. Maar, het geheel ten gepaste tijde vorm te geven is een ander paar mouwen. Dank zij uw steun doen we ons best en dit tussen het bibliotheekwerk door!

De ASG publiceert onder meer het e-tijdschrift 'TERROIR'; tot eind 2017 was dat onder gedrukte vorm, maar dit was voor ons financieel niet langer houdbaar. De 4 nummers van 2018 (hier ook met dank aan de ASG-leden die ons belangrijke bijdragen bezorgden, inzonder R.N. Ferro uit Deventer die 3 merkwaardige historische transcripties maakte), kunt u nu lezen (en zelf uitprinten…) via de ASG-website www.asg.be.

Nr. 1/2018 is een normaal nummer met diverse artikels.
Nr. 2/2018: 'Konfijt- en Keukenrecepten van het Huys te Warmont' - Receptenboek uit de zeventiende eeuw afkomstig uit het Hertogelijk Archief in Edingen.
Nr. 3/2018: 'Het 17e eeuws Cock Boeck van Clara van Molle' uit het Antwerpse.
Nr. 4/2018: 'Den armen Cock der Eerweerdige Paters Capucienen leerende hoe men sal cooken volgens de armoede van onsen staet en conditie als ook volgens de rijcke en machtige weldoenders de welke somtijts comen maeltijden te geven aen de Eerwaarde Paters Capucienen, ende dan wel te passe comt dat men oock eenigsints de spijsen can kooken ende accommoderen' - handschrift uit de tweede helft van de 18e eeuw.
 

Deze van 2019 zullen weldra volgen! Met dank aan iedereen die een bijdrage stortte voor 2019. Hierdoor kunnen we de werking verder zetten van het ASG - Archief en Steunpunt voor 'Gastronomie &Toerisme” – Documentatiecentrum (Bibliotheek van de Smaak) inzake Streekgastronomie, Terroir, Culinair erfgoed en Gastro-Toerisme. VERGETEN? Graag nog uw bijdrage storten. Met dank bij voorbaat !

Jacques Collen,
ASG-voorzitter

 • Administratieve zetel ASG
  p/a Stadsarchief
  Rederijkersstraat 42
  3500 Hasselt (B)
  VZW Ondernemingsnummer 422.459.744

 • Administratieve zetel ASG stichting
  p/a “Dormio Resort Maastricht”
  Kamer van Koophandel (NL)
  Registernummer 51802139


 • ASG Secretariaat:
  E-mail: secretariaat [at] asg [dot] be

 

 Lid worden?


Voor onze leden zijn er tal van extra voordelen:

 • toegang tot het ledengedeelte van onze website

 • 4 maal per jaar ons digitale magazine "Terroir"

 • mogelijkheid tot gratis opzoekigen in de "Bibliotheek van de Smaak"

 • deelname aan ASG Algemene Ledendag

 • ....