Een culinaire beleving 'COKERYEN' in het Antwerpse Snijders&Rockoxhuis.

Het Snijders&Rockoxhuis is een museum, ondergebracht in twee vroeg-17e-eeuwse historische panden in hartje Antwerpen. De Gouden Rinck was vanaf 1603 het woonhuis van Nicolaas Rockox bevindt zich in Keizerstraat 10-12, 2000 Antwerpen (www.snijdersrockoxhuis.be).

Culinaire beleving

Over de schouders van Nicolaas Rockox en Frans Snijders kijken we in het Snijders&Rockoxhuis naar kunst maken, naar verzamelen en etaleren, naar markten en gedekte tafels, naar natuur en tuinen, evenals naar de beleving van het humanisme door de modale burger in de woelige baroktijd. Barokschilder Frans Snijders en zijn tijdgenoten waren alzo de 17de-eeuwse promotors van de goede smaak, van verse marktwaren uit de zee, … ze verhieven alzo basisvoedsel tot kunst.

Stillevens Frans Snijders

Carper ende ghimber, caneel ende rosijn; Quaeckels, lijstres, vincken ende diergelijkcke in deech; Potagie ... een greep uit het menu van de 17de-eeuwse burger. De ingrediënten ervan vind je terug op de imposante markttaferelen en stillevens van Frans Snijders en zijn tijdgenoten.

Barokke recepten

Een populair kookboek uit die tijd was dat van Antonius Magirus uit 1612. Op de website van ASG-medelid Marleen Willebrands (www.kookhistorie.nl) verwijst ze naar het feit dat van het kookboek van Antonius Magirus drie drukken bekend zijn, uit respectievelijk 1612, 1655 en 1663.

•  De eerste druk van het Koocboec oft familieren keukenboec van M. Antonius Magirus, gedrukt te Leuven in 1612 door Joannes Christophorus Flavius. In octavo, (16), (137), (11) pp. Exemplaar: Koninklijke Bibliotheek van België: III 17.312 A(RP) en MIC LP 260 (microfilm).
•  De tweede druk uit 1655 staat beschreven op de website van de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam (sign. OTM: OK 06-1306). Deze  druk uit 1655  is daar online te raadplegen.
•  De derde druk uit 1663 is online te raadplegen via de website van Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience te Antwerpen. Deze druk is er ook als  pdf-file beschikbaar.

In het ASG-tijdschrift kunt u over Magirus ook lezen in o.m.:
•  'Oude Vlaamse Kookboeken: lijst van Zuid-Nederlandse kookboeken geschreven in de Nederlandse taal en gedrukt in België vóór 1950' door R.N. Ferro (nr. 56, jg. 14-nr.4, 1996, 66 pag.)
•  'Gastronomie ten tijde van de aartshertogen Albrecht en Isabella' door Walter Geluyckens (nr. 65, jg. 17-nr.1, 19999, pag. 46-55)
•  'Vlaamse Kookboeken' van Joop Witteveen (nr. 68, jg. 17-nr.4, 1999, pag. 29-42)
•  Boekbespreking: Schildermans Jozef, Sels Hilde en Marleen Willebrands: 'Het koocboec van Antonius Magirus en de Italiaanse keuken van de Renaissance  Lieve schat, wat vind je lekker?'
uitg. Davidsfonds, Leuven, 2007, 247 p., € 24.95, ISBN 978-90-5826-5005 (nr. 98, jg. 25-nr.1, 2008, pag. 134-135). 

(op basis van persnota’s van het Snijders&Rockoxhuis)

 • Administratieve zetel ASG
  p/a Stadsarchief
  Rederijkersstraat 42
  3500 Hasselt (B)
  VZW Ondernemingsnummer 422.459.744

 • Administratieve zetel ASG stichting
  p/a “Dormio Resort Maastricht”
  Kamer van Koophandel (NL)
  Registernummer 51802139


 • ASG Secretariaat:
  E-mail: secretariaat [at] asg [dot] be

 

 Lid worden?


Voor onze leden zijn er tal van extra voordelen:

 • toegang tot het ledengedeelte van onze website

 • 4 maal per jaar ons digitale magazine "Terroir"

 • mogelijkheid tot gratis opzoekigen in de "Bibliotheek van de Smaak"

 • deelname aan ASG Algemene Ledendag

 • ....

 

Comments