Wissel van de wacht

Met een “blik uit de duizend” geeft Greta Wellens na 12 jaren haar taak “ledenadministratie en financiën” binnen de secretariaatswerking door aan Richard Teelen, op pensioen als stafmedewerker VDAB-Limburg. Greta vervoegde de ASG in 1990 en kwam als zelfstandig Fortis-kantoorhouder bij de Raad van Bestuur in 2005 met de functie “secretariaat – personeelscoördinatie”. In april 2009 kwam daar nog het beheer van de ASG-financies bij tot “secretariaat – ledenadministratie, personeelscoördinatie en financiën”. Greta blijft wel nog betrokken bij de ASG-werking met raad en daad!

Op het diner aangeboden door Horeca Limburg aan alle (vrijwillige) bibliotheek medewerkers van de ASG op 14 maart jl. in de Mardaga te As van ASG-lid Ludo Geurden werd Greta al in de bloemetjes gezet.

Noot: dit bericht verscheen al op de ASG - Facebook-pagina. Het was tevens de intrede van de ASG in het digitale tijdperk met de instelling/vernieuwing van 4 digitale antennes die complementair zijn: website - facebook – nieuwsbrief en het ASG-tijdschrift Terroir. Met deze antennes, het één vult dus duidelijk het andere aan, willen we de globale werking van de ASG mogelijk maken van, helpen bij een kwaliteitsvolle dienstverlening, deelname aan lokale netwerken en tot slot als een expertise delende vereniging te functioneren.

Op Facebook [https://www.facebook.com/ASG-Academie-voor-de-Streekgebonden-Gastronomie] treft men vooral de dagdagelijkse nieuwsjes (een bezoek, gebeurtenis, merkwaardige aanwinst, …) aan. Zo kan men ook zien waar je jaarlijkse ledenbijdrage aan besteed wordt. Waardeer en volg ons: maak een Facebook account om onze pagina te kunnen lezen en om ons te volgen – meer nog voeg de ASG toe als vriend !

Jacques Collen

 • Administratieve zetel ASG
  p/a Stadsarchief
  Rederijkersstraat 42
  3500 Hasselt (B)
  VZW Ondernemingsnummer 422.459.744

 • Administratieve zetel ASG stichting
  p/a “Dormio Resort Maastricht”
  Kamer van Koophandel (NL)
  Registernummer 51802139


 • ASG Secretariaat:
  E-mail: secretariaat [at] asg [dot] be

 

 Lid worden?


Voor onze leden zijn er tal van extra voordelen:

 • toegang tot het ledengedeelte van onze website

 • 4 maal per jaar ons digitale magazine "Terroir"

 • mogelijkheid tot gratis opzoekigen in de "Bibliotheek van de Smaak"

 • deelname aan ASG Algemene Ledendag

 • ....