Publiceren in de ASG-kanalen?

Maak mensen ‘warm’ voor ons culinair erfgoed en de ontwikkeling van het gastro-toerisme.

In het voorbije jaar namen we de tijd om de ASG-structuur concreter uit te werken in functie van onze low-budget mogelijkheden. Het was tevens de intrede van de ASG in het digitale tijdperk met de instelling/vernieuwing van 4 digitale antennes die complementair zijn: website - facebook – nieuwsbrief en het ASG-tijdschrift Terroir. Met deze antennes willen we vier doelstellingen bereiken: het mogelijk maken van de globale werking van de ASG, helpen bij een kwaliteitsvolle dienstverlening, deelname aan lokale netwerken en tot slot als een expertise delende vereniging te functioneren.

Website

Ook voor de ASG is de website ons uithangbord, onze virtuele etalage. De website heeft als doel de bezoeker te informeren over de ASG en aldus vormt het ons visitekaartje met onze doelstellingen, werking, contactgegevens,… kortom een informatiebron maar ook een middel om met potentiële leden in contact te komen! Bij dit alles wordt de ASG-website (www.asg.be of www.streekgastronomie.nl) eveneens aangepast in het kader van de nieuwe evoluties binnen de organisatie.

Facebook

Daarnaast is er de ASG Facebookpagina. Maar, zullen velen zeggen, is dit geen herhaling van de ASG-website? Absoluut niet het is een aanvulling. Via Facebook houden we eenieder op de hoogte met korte nieuwsjes, ‘wist-u-datjes’, relevante acties en tips en krijgen we er nuttige feedback voor terug. In feite is Facebook een advertentieplatform en verwijst het naar de ASG-website waar men beter gestructureerde info kan vinden. Een voorbeeld: er wordt op facebook een ASG-activiteit aangekondigd – de volledige uitnodiging staat op onze website of we verwijzen naar een uitgereikt ASG-eremerk op Facebook waarbij de doelstelling van het eremerk en volledige lijst vanaf de eerste toekenning wordt weergegeven op de website. Het één vult dus duidelijk het andere aan !

https://www.facebook.com/ASG-Academie-voor-de-Streekgebonden-Gastronomie Waardeer en volg ons: maak een Facebook account om onze pagina te kunnen lezen en om ons te volgen – meer nog voeg de ASG toe als vriend !

Nieuwsbrief

De digitale ASG-nieuwsbrief focust zich vooral op tijdsgebonden informatie, academiteit, actuele aankondigingen, kronieken, hutsepotberichten met een tijdsgebonden karakter, landelijke ontwikkelingen, korte achtergrondinformatie en artikels uit ons interessegebied die mogelijk belangstelling kunnen wegdragen. Deze nieuwsbrief is bedoeld voor alle (dus ook niet-ASG-leden) geïnteresseerde particulieren en professionelen, alsook voor organisaties en bedrijven die “streekgebondenheid” hoog in het vaandel voeren. We stellen het dan ook bijzonder op prijs indien U de nieuwsbrief in bijlage doorzendt aan collega's, vrienden en kennissen .

Eenieder kan meehelpen deze nieuwsbrief verder uit te bouwen door ons manifestaties, voordrachten, lezingen en andere activiteiten met betrekking tot de streekgebonden gastronomie te melden in een publiceerbare vorm. Ook reacties naar aanleiding van een bezoek of deelname aan een soortgelijke manifestatie zijn beslist welkom. 

ASG-tijdschrift Terroir

Het ASG-tijdschrift is al 33 jaar het toonaangevende blad in de Benelux op het vlak van de streekgebonden gastronomie en bekend voor zijn studienummers, thematische bijdragen, historische en kritische studies, literatuuroverzichten, e.a. In de loop der jaren werd het ASG-tijdschrift meer en meer erkend (o.m. door de UPP - Unie van Uitgevers van de Periodieke Pers) als een review met artikels die een beschrijvend en wetenschappelijk-inventariserend karakter vertonen. Wat het opzet betreft, stappen we bij deze overschakeling naar een internet uitgave en de uitbreiding naar een nieuwsbrief ook af van een alles omvattend blad. Terroir wordt namelijk een wetenschappelijk tijdschrift, een tijdschrift waarin bevindingen gepubliceerd worden; een tijdschrift dat aldus toegewijd is aan de steekgebonden gastronomie evenals aan de voedings- & gastronomiecultuur in relatie met o.m. toerisme, happy aging, marketing, food retail, e.a. Dit ASG-tijdschrift Terroir is uitsluitend bestemd voor de betalende ASG leden en stakeholders.

Publiceren?
We willen culinair erfgoed en toerisme (verleden en heden) voor een breed publiek op een toegankelijke manier met elkaar verbinden en onze lezers verrassen met boeiende achtergrondverhalen en studenten (en hun docenten!) van dienst zijn met handige overzichtsartikelen. De ASG fungeert daarbij als een inhoudelijk contactplatform. Wat we onder meer kunnen gebruiken zijn bv. achtergrondverhalen, beschouwende en encyclopedische artikelen, boekbesprekingen, reportages, interviews… die allemaal in ons ASG-“werkveld” liggen. De selectie/beoordeling van artikelen voor publicatie, evenals het plaatsen daarvan in een ASG-medium zal dan ook beoordeeld worden door de redactie. 
Heeft u al een bijdrage liggen die u wil inzenden? Mail dan naar voorzitter [at] asg [dot] be. Gebruik dat adres ook bij vragen over (mogelijke) artikelen of anderszins.
Als vrijwilligersvereniging kunnen wij geen financiële vergoedingen voor bijdragen. Daarvoor ontbreekt op dit moment simpelweg het budget. Maar via ons kunt u bijvoorbeeld wel werken aan uw online portfolio.

 • Administratieve zetel ASG
  p/a Stadsarchief
  Rederijkersstraat 42
  3500 Hasselt (B)
  VZW Ondernemingsnummer 422.459.744

 • Administratieve zetel ASG stichting
  p/a “Dormio Resort Maastricht”
  Kamer van Koophandel (NL)
  Registernummer 51802139


 • ASG Secretariaat:
  E-mail: secretariaat [at] asg [dot] be

 

 Lid worden?


Voor onze leden zijn er tal van extra voordelen:

 • toegang tot het ledengedeelte van onze website

 • 4 maal per jaar ons digitale magazine "Terroir"

 • mogelijkheid tot gratis opzoekigen in de "Bibliotheek van de Smaak"

 • deelname aan ASG Algemene Ledendag

 • ....

 

Comments