Voorwoord

Beste lezer,

U hebt het eerste nummer van de digitale Nieuwsbrief van de Academie voor de Streekgebonden Gastronomie (vzw Antwerpen 1981 & stichting Maastricht 2011) op uw scherm. Als voorzitter ben ik ten zeerste verheugd dat dit eerste nummer van deze Nieuwsbrief een feit is. Mijn bijzondere dank gaat uit naar allen die een bijdrage hebben geleverd aan dit nummer. 

2016 was inderdaad een spannend jaar voor onze vereniging omdat we een evenwicht dienen te zoeken tussen een vrijwilligersvereniging enerzijds en anderzijds een genootschap die wel over inhoudelijke competenties beschikt, dikwijls meer dan wat je aantreft in officiële “steunpunten”. Niet voor niets groeide de ASG uit tot een steunpunt en internationaal contactplatform inzake voedings- & gastronomiecultuur met haar “Studie- en Documentatiecentrum” (Bibliotheek van de Smaak) in relatie met o.m. toerisme, happy aging, marketing, food retail, e.a. -

In het voorbije jaar namen we de tijd om het project concreter uit te werken in functie van onze lowbudget mogelijkheden. Het was tevens de intrede van de ASG in het digitale tijdperk met de instelling/vernieuwing van 4 digitale antennes die complementair zijn: website - facebook – nieuwsbrief en het ASG-tijdschrift Terroir. Met deze antennes willen we vier doelstellingen bereiken: het mogelijk maken van de globale werking van de ASG, helpen bij een kwaliteitsvolle dienstverlening, deelname aan lokale netwerken en tot slot als een expertise delende vereniging te functioneren.

 • Administratieve zetel ASG
  p/a Stadsarchief
  Rederijkersstraat 42
  3500 Hasselt (B)
  VZW Ondernemingsnummer 422.459.744

 • Administratieve zetel ASG stichting
  p/a “Dormio Resort Maastricht”
  Kamer van Koophandel (NL)
  Registernummer 51802139


 • ASG Secretariaat:
  E-mail: secretariaat [at] asg [dot] be

 

 Lid worden?


Voor onze leden zijn er tal van extra voordelen:

 • toegang tot het ledengedeelte van onze website

 • 4 maal per jaar ons digitale magazine "Terroir"

 • mogelijkheid tot gratis opzoekigen in de "Bibliotheek van de Smaak"

 • deelname aan ASG Algemene Ledendag

 • ....

 

Comments