Website

Ook voor de ASG is de website ons uithangbord, onze virtuele etalage. De website heeft als doel de bezoeker te informeren over de ASG en aldus vormt het ons visitekaartje met onze doelstellingen, werking, contactgegevens,… kortom een informatiebron maar ook een middel om met potentiële leden in contact te komen! Bij dit alles wordt de ASG-website (www.asg.be en www.streekgastronomie.nl) eveneens aangepast in het kader van de nieuwe evoluties binnen de organisatie.

Facebook

Daarnaast is er de ASG Facebookpagina. Maar, zullen velen zeggen, is dit geen herhaling van de ASG-website? Absoluut niet het is een aanvulling. Via Facebook houden we eenieder op de hoogte met korte nieuwsjes, ‘wist-u-datjes’, relevante acties en tips en krijgen we er nuttige feedback voor terug. In feite is Facebook een advertentieplatform en verwijst het naar de ASG-website waar men beter gestructureerde info kan vinden. Een voorbeeld: er wordt op facebook een ASG-activiteit aangekondigd – de volledige uitnodiging staat op onze website of we verwijzen naar een uitgereikt eremerk op Facebook waarbij de doelstelling van het eremerk en volledige lijst vanaf de eerste toekenning wordt weergegeven op de website. Het één vult dus duidelijk het andere aan !

https://www.facebook.com/ASG-Academie-voor-de-Streekgebonden-Gastronomie

Waardeer en volg ons: maak een Facebook account om onze pagina te kunnen lezen en om ons te volgen – meer nog voeg de ASG toe als vriend 

Nieuwsbrief

De digitale ASG-nieuwsbrief focust zich vooral op tijdsgebonden informatie, boekbesprekingen, academiteit, actuele aankondigingen, kronieken, boekbesprekingen, hutsepotberichten, landelijke ontwikkelingen, achtergrondinformatie en korte artikels uit ons interessegebied die mogelijk belangstelling kunnen wegdragen.

Eerlijkheidshalve moeten we bekennen dat dit niet de allereerste ASG-Nieuwsbrief is. Meer dan 10 jaar geleden verschenen er al diverse nieuwsbrieven in 2004 en 2005. André Delcart was toen de redactieverantwoordelijke, maar de coördinatie en eindverantwoordelijkheid zat toen in de handen van Karel Adriansens. Karel was als directeur van het Vormingscentrum te Ukkel ook lid van de ASG - Raad van Bestuur en had een grote belangstelling voor de diverse vormen van regionale vleesbereidingen en ook voor de artisanale bieren. Als de nonkel van huidige minister Sven Gatz had hij met hem in 2002 nog het boek “Gruuten Dëst - 101 Toffe cafés & kroegen in Brussel en omgeving” geschreven.
De Nieuwsbrief was trouwens een initiatief van hem en stopte in november 2005 met het plots ziek worden van Karel en zijn overlijden enkele maanden nadien (11 februari 1943 – 21 juni 2006).

Deze (gratis) nieuwsbrief is bedoeld voor alle geïnteresseerde particulieren en professionelen alsook voor organisaties en bedrijven die “streekgebondenheid” hoog in het vaandel voeren. We stellen het dan ook bijzonder op prijs indien U de nieuwsbrief in bijlage doorzendt aan collega's, vrienden en kennissen.
U ontvangt de nieuwsbrief, omdat uw Emailadres ons bekend is door bv. in het verleden deel te nemen aan een van onze activiteiten, contact had met de ASG of omdat men reeds als dusdanig profileerde. Kent men mensen die wellicht ook geïnteresseerd zijn om deze nieuwsbrief te ontvangen, stuur hen dan gerust dit bericht door, inschrijven kan steeds via secretariaat [at] asg [dot] be of onze website www.asg.be – inschrijven voor de nieuwsbrief.
Mocht men om een of andere reden deze nieuwsbrief niet meer wensen te ontvangen stuur dan een mail naar studiecentrum [at] skynet [dot] be

Eenieder kan meehelpen deze nieuwsbrief verder uit te bouwen door ons manifestaties, voordrachten, lezingen en andere activiteiten met betrekking tot de streekgebonden gastronomie te melden in een publiceerbare vorm. Ook reacties naar aanleiding van een bezoek of deelname aan een soortgelijke manifestatie zijn beslist welkom.
Eerdere nummers zullen steeds beschikbaar blijven in pdf-bestand op onze website.

ASG tijdschrift Terroir

Het ASG-tijdschrift is al 33 jaar het toonaangevende blad in de Benelux op het vlak van de streekgebonden gastronomie en bekend voor zijn studienummers, thematische bijdragen, historische en kritische studies, literatuuroverzichten, e.a. In de loop der jaren werd het ASG-tijdschrift meer en meer erkend (o.m. door de UPP - Unie van Uitgevers van de Periodieke Pers) als een review met artikels die een beschrijvend en wetenschappelijk-inventariserend karakter vertonen.

Wat het opzet betreft, stappen we bij deze overschakeling naar een internet uitgave en de uitbreiding naar een nieuwsbrief ook af van een alles omvattend blad. Terroir wordt namelijk een wetenschappelijk tijdschrift, een tijdschrift waarin bevindingen gepubliceerd worden; een tijdschrift dat aldus toegewijd is aan de steekgebonden gastronomie evenals aan de voedings- & gastronomiecultuur in relatie met o.m. toerisme, happy aging, marketing, food retail, e.a. Acceptatie van artikelen voor publicatie zal dan ook beoordeeld worden door andere wetenschappers en op basis daarvan geaccepteerd of geweigerd door de redactie.

Dit ASG-tijdschrift Terroir is uitsluitend bestemd voor de betalende ASG leden en stakeholders.

(Jacques Collen, ASG-voorzitter)

p.s.: De redactieraad bestaat (maart 2017) uit Annick Belmans, Clem Reynders (eindredacteur), Danny Quanten, Guido Zeelmaekers, Hans Put, Herman Clerinx, Jacques Collen, Marianne Schenkel-Hoff (coördinatie Facebook en ASG-Nieuwsbrief), Paul Hendriks (verantwoordelijke uitgever) en Rombaut Roscam (webmaster).

 

 • Administratieve zetel ASG
  p/a Stadsarchief
  Rederijkersstraat 42
  3500 Hasselt (B)
  VZW Ondernemingsnummer 422.459.744

 • Administratieve zetel ASG stichting
  p/a “Dormio Resort Maastricht”
  Kamer van Koophandel (NL)
  Registernummer 51802139


 • ASG Secretariaat:
  E-mail: secretariaat [at] asg [dot] be

 

 Lid worden?


Voor onze leden zijn er tal van extra voordelen:

 • toegang tot het ledengedeelte van onze website

 • 4 maal per jaar ons digitale magazine "Terroir"

 • mogelijkheid tot gratis opzoekigen in de "Bibliotheek van de Smaak"

 • deelname aan ASG Algemene Ledendag

 • ....

 

Comments