Provinciale Innovatie-award Land- en tuinbouw

Op donderdag, 19 januari 2017 werd door gedeputeerde Inge Moors het startschot gegeven voor de zesde editie van de provinciale Innovatie-Award in het bijzijn van een 50-tal landbouwers en plattelandsondernemers. Voor deze tweejaarlijkse wedstrijd trekt de provincie Limburg in totaal 25.000 euro uit om de landbouwsector maximaal te ondersteunen in een permanente zoektocht naar efficiëntie en verbetering. 
Multifunctionele landbouw omvat alle activiteiten die naast de reguliere bedrijfsvoering worden uitgevoerd zoals landbouweducatie, groene zorg, hoevetoerisme, agrarische aannemingswerken, landschap- en waterbeheer, energieproductie etc. 

 

Gedeputeerde van Landbouw Inge Moors: “De rendabiliteit van de sector wordt vandaag zwaar op de proef gesteld. Noodzakelijke kostenbeheersing en productiviteit door efficiëntere teelt- en productietechnieken zijn vaak het resultaat van creativiteit en innovatie. Het gaat hier dan niet alleen om lange innovatietrajecten, maar ook innovaties, die ontstaan uit het gezond boerenverstand of uit het buikgevoel van creatieve agrarische ondernemers, kunnen de sector economisch sterker maken. Met de provinciale innovatie-award willen wij dat innovatief ondernemerschap in de Limburgs land- en tuinbouw stimuleren en ondersteunen.” 

De land- en tuinbouwsector is steeds een innovatieve sector geweest. Het bewijs daarvan is dat landbouwbedrijven van vandaag nog weinig gelijken op deze van enkele decennia geleden. Moderne technieken zijn inmiddels sterk geïmplementeerd maar dit neemt niet weg dat de sector ook vandaag nog voortdurend geconfronteerd wordt met nieuwe ontwikkelingen en grote uitdagingen. Een wijzigende en vaak complexe regelgeving, stijgende grondstof- en energieprijzen maar ook veranderende productieomstandigheden en een veeleisende consument, stellen voortdurend hoge en nieuwe verwachtingen aan de sector. 

“Het vraagt aangepaste bedrijfsstrategieën en zorgt ervoor dat land- en tuinbouwers flexibel moeten omgaan met technische processen. Daarom zijn de landbouwers meer dan vroeger aangewezen op hun eigen vermogen tot innovatie”, stelt gedeputeerde van Landbouw Inge Moors. “Omdat de inspiratie hiervoor zich vaak in de dagdagelijkse praktijk bevindt, willen we met deze wedstrijd de agrarische ondernemers aanmoedigen te experimenteren met processen, oplossingen en technieken die de bedrijfsrendabiliteit kunnen verbeteren. Zonder te durven experimenteren, wordt er immers niet geïnnoveerd.”

Betere risicospreiding
Hoewel elk innovatief of vernieuwend idee ten gunste van de sector in aanmerking komt voor de award, genieten projecten die passen binnen het thema “multifunctionele landbouw” de voorkeur. Multifunctionele landbouw zijn alle activiteiten die naast de reguliere bedrijfsvoering worden uitgevoerd zoals landbouweducatie, groene zorg, hoevetoerisme, agrarische aannemingswerken, landschap- en waterbeheer, energieproductie etc.

“Dergelijke nevenactiviteiten zorgen voor een bijkomend inkomen en een betere risicospreiding bijvoorbeeld in periodes dat er minder werk op het veld of in de stal is,” verduidelijkt gedeputeerde Inge Moors.

Dr. Ir. Nicolette Klijn zette de innovatieoproep kracht bij door te benadrukken dat ondernemerschap en innovatie een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van de landbouw. De innovatie- en verduurzamingsconsulent, die dit jaar ook zetelt als jurylid bij de Nederlandse verkiezing van beste Agrarisch Ondernemer 2017 Nederland, deed het concept van de Remeker Kaas uit de doeken. De familie van de Voort, verkozen tot Agrarisch Ondernemer van 2016 in Nederland, wist hiermee haar omzet al te verdrievoudigen. Ook de raffinage van gras van Green Goods Texel en andere innovatieve ontwikkelingen uit Nederland kwamen aan bod.

Nicolette Klijn: “Door de ‘traditionele’ positie van het boerenbedrijf in het landschap, de maatschappij en de voedselketen is het belangrijk om een sterk draagvlak voor de agrarische bedrijfsvoering te hebben dat enerzijds de maatschappelijke toegevoegde waarde aantoont en anderzijds een gezond economische bedrijfsresultaat oplevert. Ook dit daagt de landbouwer steeds meer uit op het vlak van ondernemerschap en innovatie.”

Rolmodel voor de sector

De Innovatie-award Land- en Tuinbouw 2017 is zeer laagdrempelig, maar indieners moeten wel aan een aantal strikte voorwaarden voldoen. “Zo moeten de eerste realisaties al na een jaar zichtbaar zijn en is het belangrijk dat het concept als rolmodel voor de sector kan fungeren”, stelt gedeputeerde Inge Moors.

Innovatieve projectvoorstellen kunnen ingediend worden van 19 januari tot en met 20 april 2017. Afgevaardigden van het Innovatiecentrum Limburg, het Innovatiesteunpunt, de provinciale landbouwkamer, de Vlaamse Food Pilot en het Ondernemersplatform Limburg zullen daarna samen met de provincie Limburg de projecten beoordelen op basis van de haalbaarheid, de kwaliteit en duurzaamheid, de impact en relevantie voor de Limburgse land- en tuinbouw en uiteraard de originaliteit. Uiteindelijk worden uit de inzendingen vijf laureaten gekozen die naast erkenning en media-aandacht een geldprijs van 5.000 euro krijgen om hun idee te verwezenlijken en om hun collega-landbouwers te inspireren. De winnaars worden in mei bekend gemaakt. Het aanvraagformulier en een volledig overzicht van voorwaarden waaraan het project moet voldoen, vindt u op http://www.limburg.be/landbouwsubsidies.

(Persdienst Prov. Belgisch Limburg)

 • Administratieve zetel ASG
  p/a Stadsarchief
  Rederijkersstraat 42
  3500 Hasselt (B)
  VZW Ondernemingsnummer 422.459.744

 • Administratieve zetel ASG stichting
  p/a “Dormio Resort Maastricht”
  Kamer van Koophandel (NL)
  Registernummer 51802139


 • ASG Secretariaat:
  E-mail: secretariaat [at] asg [dot] be

 

 Lid worden?


Voor onze leden zijn er tal van extra voordelen:

 • toegang tot het ledengedeelte van onze website

 • 4 maal per jaar ons digitale magazine "Terroir"

 • mogelijkheid tot gratis opzoekigen in de "Bibliotheek van de Smaak"

 • deelname aan ASG Algemene Ledendag

 • ....

 

Comments