Terroir 2018 nummer 1 is verschenen

In het jongste nummer van Terroir (nummer 130 – nr. 1 jg. 33/ 2018), dat tevens het eerste is van de digitale versie van ons ASG – tijdschrift (85 blz.) is verschenen en is op dit ogenblik nog gratis te lezen via www.asg.be/leden.  We hebben voor deze eerste keer de ledencode nog niet ingesteld, zodat eenieder nog kan meelezen. De ledencode zal ingaan op 1 juli 2018 en dan kunnen enkel nog de betalende leden inzage krijgen!

We kunnen nu al verklappen dat binnenkort ook het nummer 2 jg. op het net zal gezet worden. Dit is een unieke studie over en publicatie van een receptenboek uit de zeventiende eeuw afkomstig uit het Hertogelijk Archief in Edingen door drs. R..N. Ferro onder de titel “Konfijt- en Keukenrecepten van het Huys te Warmont” (181 blz.). Erna volgen voor 2018 nog een tweetal nummers.

Behalve de “leesvorm” van het tijdschrift blijven de voordelen van het lidmaatschap eveneens onveranderd (gratis raadpleging van het ASG Studie- en DocumentatieCentrum met haar “Erfgoedibliotheek van de Smaak” dat in haar soort de grootste is van de Benelux met een uniek archief op het vlak van “gastronomie en toerisme”, de toegang tot de manifestaties en publicaties van ATLAS (international association for tourism and leisure education met o.m. de werkgroep “Gastronomy and Tourism Research Group”), uitnodigingen tot de door de ASG georganiseerde activiteiten, e.a. Vergeet daarbij niet dat je met de ledenbijdrage het vrijwilligerswerk van alle betrokkenen (SDC/bib, de taalcommissie en andere werkgroepen, tijdschrift, website, nieuwsbrief, facebookpagina,..)  duidelijk een warm hart toedraagt. Het is de enige manier om de ASG-werking te kunnen voortzetten!
Zowel voor België als Nederland maak je de contributie van 35,- € over op het rekeningnummer IBAN - België: BE49 4096 5234 7171 / BIC-code: KREDBEBB met adres: ASG – p/a Stadsarchief Hasselt, Rederijkersstraat 42, 3500 - Hasselt (Belgie) met vermelding “lidgeld 2018 en je Emailadres”. Wie een factuur wil, kan die aanvragen via secretariaat [at] asg [dot] be.

Terroir130 (nr. 1 jg. 33/ 2018) bevat o.m. volgend:
“De streekgastronomische toerist - een typering vanuit gastrotoeristisch en cultuurtoeristisch perspectief” door Munsters Wil  pag.  6
“Peperkoek” door Delcart André  pag. 22
“Voedselbeleid – ons voedsel in 2030 ~ visie op Europees voedselbeleid tijdens de 2e Mansholtlezing op 20 september 2017” door WUR - food 2030 - research & innovation for tomorrow's nutrition & food systems  pag. 32
“Een waarheid? Noordzee zit weer vol vis. De Noordzee is niet langer overbevist…” door de Bièvre Koen pag. 36
“Zal klimaatsverandering leiden tot meer tong in de Noordzee?” door Moreau Kelle  pag. 43
“Naar een gezonde, productieve en veerkrachtige Noordzee…” door Murk Tinka pag. 46
“Waar ooit nog eens koningin-regentes Emma met haar dochter prinses Wilhelmina verbleef - nieuw culinair restaurant opent haar deuren in Parkhotel Valkenburg”   pag. 49
Poffertjes - à la Roger van Damme” door Henk Werk  pag. 53
“Faience en Porselein uit Wallonië” door J.C. pag. 56
“De Haspengouwse Kalenbergerstroop van Danny Basteyns” door J.C. pag. 59
“Zuurdesembrood als Gentse specialiteit”   pag. 63

Boekenplank:
De Wilde Mario: “Gevraagd: hulp voor frituur om in te springen - hilarische anekdotes uit de wereld van de horeca”   pag. 65
Maerevoet Johan: “De Bourgondiër aan de gezonde tafel”  pag. 66
Arbeitsstelle Ed. und Editionstechnik (Hg.): “Kochen auf dem Gutshof - Niederländisch-deutsches Kochbuch aus dem 18.Jahrhundert aus dem Archiv der Grafen v. Platen”  pag. 67
Barboff Mouette: “Pains de Boulangers”  + Jean-Louis Flandrin, Mouette Barboff en de Société des amis de Jean-Louis Flandrin: De Honesta Voluptate + Poilâne, de “Best bread in Paris”, ook in het Antwerpse Wijnegem   pag. 69
Beckers Marlies & Monsieur Marie: “Stadskookboek Antwerpen”   pag. 75
Henderickx Staf : “Van mammoet tot big mac”   pag. 76

Het ASG-Bestuur wenst eenieder digitaal leesplezier !

 • Administratieve zetel ASG
  p/a Stadsarchief
  Rederijkersstraat 42
  3500 Hasselt (B)
  VZW Ondernemingsnummer 422.459.744

 • Administratieve zetel ASG stichting
  p/a “Dormio Resort Maastricht”
  Kamer van Koophandel (NL)
  Registernummer 51802139


 • ASG Secretariaat:
  E-mail: secretariaat [at] asg [dot] be

 

 Lid worden?


Voor onze leden zijn er tal van extra voordelen:

 • toegang tot het ledengedeelte van onze website

 • 4 maal per jaar ons digitale magazine "Terroir"

 • mogelijkheid tot gratis opzoekigen in de "Bibliotheek van de Smaak"

 • deelname aan ASG Algemene Ledendag

 • ....