Vooraankondiging: Amsterdams Symposium 2020 over voedingsgeschiedenis

Op 13 en 14 november 2020 vindt het 7e Amsterdams symposium over voedingsgeschiedenis plaats in de Aula van de Universiteit van Amsterdam. Men koos dit jaar voor een onderwerp dat in de publiciteit staat: 

'Voedsel en milieu: de dynamische relatie tussen voedselpraktijken en de natuur'.

Sinds jagers en verzamelaars ongeveer 13.000 jaar geleden overstapten naar sedentaire  vormen van landbouw, heeft de manier waarop mensen voedsel produceren en consumeren de wereld waarin we leven diepgaand gevormd. Hoewel het idee van de 'omgeving' - die we nu gebruiken om de omvang en reikwijdte van deze menselijke impact op de planeet te beschrijven - een relatief modern concept is, hebben tal van historici, archeologen en ecologen zorgvuldig de voortdurende verwevenheid van voedsel en milieu opgespoord. Veranderingen in voedingspatronen zijn door de geschiedenis heen wezenlijk gekoppeld aan klimaatveranderingen en demografie. De Neolithische Revolutie staat bekend als de eerste landbouwrevolutie. Deze begon rond 10.000 v.Chr. in het Midden-Oosten, in de zogenaamde ‘vruchtbare halve maan’. Deze ommekeer uit de Prehistorie markeert de overgang van de tijd van jagers en verzamelaars naar boeren met de vraag hoe een groeiende bevolking te voeden, een vraag die tot op heden blijvend centraal staat bij belangrijke ontwikkelingen in innovaties op het gebied van voedselproductie. 

Het symposium moedigt wetenschappers uit alle relevante onderzoeksgebieden aan om de blijvende relevantie van de onderlinge verbondenheid van voedselgeschiedenis en milieugeschiedenis te onderzoeken, met o.m.:

• De geschiedenis van milieuovertuigingen en bewegingen
• De relatie tussen klimaatverandering en voedselproductie en consumptie
• De impact van uitbuitingskolonialisme op het milieu
• Nadelige gevolgen van intensieve voedselproductie
• Duurzame voedselsystemen in de geschiedenis
• De onderlinge afhankelijkheid van landschappen en keukens
• Technologische innovaties gerelateerd aan de groei van de landbouw en het bereiken van voedselzekerheid
• De geschiedschrijving van de milieugeschiedenis

Nadere info op http://bijzonderecollectiesuva.nl/foodhistory/ en via foodhistory-ub [at] uva [dot] nl

 

 • Administratieve zetel ASG
  p/a Stadsarchief
  Rederijkersstraat 42
  3500 Hasselt (B)
  VZW Ondernemingsnummer 422.459.744

 • Administratieve zetel ASG stichting
  p/a “Dormio Resort Maastricht”
  Kamer van Koophandel (NL)
  Registernummer 51802139


 • ASG Secretariaat:
  E-mail: secretariaat [at] asg [dot] be

 

 Lid worden?


Voor onze leden zijn er tal van extra voordelen:

 • toegang tot het ledengedeelte van onze website

 • 4 maal per jaar ons digitale magazine "Terroir"

 • mogelijkheid tot gratis opzoekigen in de "Bibliotheek van de Smaak"

 • deelname aan ASG Algemene Ledendag

 • ....

 

Comments