Manon Henzen vierde op 1 maart 2020 7 jaar Eet!verleden

Precies zeven jaar geleden startte zij haar historisch kookatelier in Nijmegen. Hiermee volgde zij haar hart en na haar carrière wending bewees ze tevens dat je kunt ondernemen met geschiedenis met “proef!cultuur”. Verwijzen we hierbij naar haar website www.eetverleden.nl en naar de verschenen bijdragen in Terroir nr 1 jg. 2019 onder 'Eet!verleden – het historisch kookatelier van Manon Henzen' en de bespreking van haar boek 'Koken in Oorlogstijd'.

(naar eigen berichtgeving)

 • Administratieve zetel ASG
  p/a Stadsarchief
  Rederijkersstraat 42
  3500 Hasselt (B)
  VZW Ondernemingsnummer 422.459.744

 • Administratieve zetel ASG stichting
  p/a “Dormio Resort Maastricht”
  Kamer van Koophandel (NL)
  Registernummer 51802139


 • ASG Secretariaat:
  E-mail: secretariaat [at] asg [dot] be

 

 Lid worden?


Voor onze leden zijn er tal van extra voordelen:

 • toegang tot het ledengedeelte van onze website

 • 4 maal per jaar ons digitale magazine "Terroir"

 • mogelijkheid tot gratis opzoekigen in de "Bibliotheek van de Smaak"

 • deelname aan ASG Algemene Ledendag

 • ....