Conferentie 'Immaterieel erfgoed als toeristische bestemming'

Op vrijdag 29 mei 2020 vindt er een Nederlands-Vlaamse conferentie-dag plaats over ‘Immaterieel Erfgoed als toeristische bestemming’ in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. De conferentie wordt georganiseerd door Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, in samenwerking met Werkplaats immaterieel erfgoed en Erfgoed Gelderland, met medewerking van het Netwerk van toerismedocenten en -onderzoekers van hogescholen en universiteiten in Nederland. Aansluitend zal het tijdschrift Volkskunde een themanummer publiceren. Op de conferentie staat de vraag "wat zijn de kansen & uitdagingen bij immaterieel erfgoedtoerisme" centraal.

Context

Lokale tradities beleven, muziek en performances meemaken, handgemaakte producten en souvenirs op de kop tikken, streekbieren en -gerechten smaken...  Sinds het ontstaan van de ASG in 1981 is er is een toenemende aandacht voor het potentieel van immaterieel erfgoed toerisme en trachten tal van “gevestigde instellingen” hierin een nieuwe elan te vinden. Ook immaterieel-erfgoedgemeenschappen zien vaak heel wat potentieel in toeristische ontwikkelingen.
Toeristen lopen warm voor de belevingswaarde die immaterieel erfgoed in petto heeft op reis. Immaterieel erfgoed is dan ook 'levend' erfgoed, en mensen kijken er naar uit om de 'couleur locale' te beleven van plekken die zij bezoeken.
Tegelijk is immaterieel erfgoed ook niet immuun voor de schaduwzijden die toerisme kan opleveren. Voor kleinschalig toerisme kan een overmacht aan toeristen de, wat genoemd wordt, 'authentieke' waarde van het erfgoed aantasten en de spontane dynamiek ondergraven.  De betrokkenen zien de kansen van toerisme, maar willen tegelijk geen 'een tweede Amsterdam', 'folklore' of 'openluchtmuseum' worden...

Verbinding en verdieping

De conferentie dag is bedoeld voor erfgoedgemeenschappen en voor (beleids)medewerkers uit de toerismesector en erfgoedsector die de kansen met mogelijkheden en uitdagingen van immaterieel-erfgoedtoerisme willen verkennen. Het doel van de dag is om verbindingen te leggen tussen initiatieven vanuit immaterieel erfgoed en de toerismesector. Op deze dag gaan men samen in gesprek, niet alleen over kansen maar ook over uitdagingen als authenticiteit en overcommercialisering. Daarbij worden ervaringen uit Nederland en Vlaanderen uitgewisseld en sprekers zullen de recentste toeristische trends en uitdagingen van immaterieel erfgoed belichten.
U kunt zich vanaf 25 februari aanmelden via immaterieelerfgoed.nl. Kosten van deelname zijn 15 euro. 

Praktisch

Voor meer informatie over de conferentie kunt u contact opnemen met Albert van der Zeijden, via kennisontwikkeling [at] immaterieelerfgoed [dot] nl . Inhoudelijk werkt dr. Albert van der Zeijden als Hoofd Afdeling Kennisontwikkeling van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed hiervoor samen met ASG-lid van de Raad van Advies dr. Wil Munsters als Senior Researcher at Zuyd University of Applied Sciences (Toerisme en Cultuur – zie ook www.zuyd.nl/onderzoek/lectoraten/gastronomy-in-foods). Wil werkt tevens met hem samen aan een gelijknamig themanummer van het tijdschrift Volkskunde.

Bekijk de website van Immaterieel Erfgoed Nederland voor meer informatie over deze conferentie met de dagorganisatie en het themanummer van het tijdschrift Volkskunde. https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/immaterieelerfgoedentoerisme

(illustr. en basistekst ontvangen van Immaterieel Erfgoed Nederland - Logo is van Design Ontwerphaven)

 • Administratieve zetel ASG
  p/a Stadsarchief
  Rederijkersstraat 42
  3500 Hasselt (B)
  VZW Ondernemingsnummer 422.459.744

 • Administratieve zetel ASG stichting
  p/a “Dormio Resort Maastricht”
  Kamer van Koophandel (NL)
  Registernummer 51802139


 • ASG Secretariaat:
  E-mail: secretariaat [at] asg [dot] be

 

 Lid worden?


Voor onze leden zijn er tal van extra voordelen:

 • toegang tot het ledengedeelte van onze website

 • 4 maal per jaar ons digitale magazine "Terroir"

 • mogelijkheid tot gratis opzoekigen in de "Bibliotheek van de Smaak"

 • deelname aan ASG Algemene Ledendag

 • ....

 

Comments