Postiljonwandeling Mortsel

Nominatie voor "Wandeling van het jaar 2017"

Twaalf knooppuntennetwerken, diverse wandelgebieden met lusvormige trajecten en talloze themaroutes: de voorbije jaren kreeg het wandelaanbod in de provincie Antwerpen een stevige kwaliteitsinjectie. Om het wandeltoerisme blijvend te stimuleren en initiatieven van steden, gemeenten, toeristische diensten en (natuur)verenigingen aan te moedigen, bekroont Toerisme Provincie Antwerpen jaarlijks de knapste realisaties in de wedstrijd ‘Wandeling van het jaar’.

Voor Mortsel stelde Dirk Brentjens de postiljonwandeling ‘In de voetsporen van de rentmeester’ voor waar culinaire erfgoed het bindmiddel is. Jan Lambin was in de jaren 1950-1980 een bekend radiojournalist in Vlaanderen die in Mortsel woonde. Zijn toeristisch magazine „de Postiljon‟ was jaar en dag een geliefd programma op de radio. Hij was tevens medestichter van de ASG.
Alzo wordt niet alleen het erfgoed met het Oude-God stadsdeel, de Pieter Reypenslei, de Mortselse chocoladetraditie, de verdwenen beschuitjesfabriek, …in deze wandeling belicht, maar ook zes handelszaken worden in de kijker gezet: Slagerij Beyens, Bakkerij Raphaël, Resto Tisson, Côté Sud, Steloy en Vjeu Djeu. Deze lijst kan in 2017 verder worden aangevuld. Alle er te verkrijgen bereidingen (ontwikkeld in 2015 en 2016) worden in de begeleidende brochure afzonderlijk toegelicht.

Dankzij de vaste rubriek in het huisblad ’t Periodiekske “De postiljon rijdt voor” zet Dirk de erfgoed, eet- en drinkcultuur en lokale economie in de kijker wat dan ook de basis vormt voor tal van andere initiatieven zoals deze wandelroute. Medio augustus 2017 maakt Toerisme Provincie Antwerpen de opvolger bekend van de Hobokense Polderwandeling, winnaar 2016.
Meer info over de postiljonwandelingen bij Dirk Brentjens, Jaak Blockxstraat 55, 2640 Mortsel – dirk [dot] brentjens [at] telenet [dot] be

(Dirk Brentjens)

 • Administratieve zetel ASG
  p/a Stadsarchief
  Rederijkersstraat 42
  3500 Hasselt (B)
  VZW Ondernemingsnummer 422.459.744

 • Administratieve zetel ASG stichting
  p/a “Dormio Resort Maastricht”
  Kamer van Koophandel (NL)
  Registernummer 51802139


 • ASG Secretariaat:
  E-mail: secretariaat [at] asg [dot] be

 

 Lid worden?


Voor onze leden zijn er tal van extra voordelen:

 • toegang tot het ledengedeelte van onze website

 • 4 maal per jaar ons digitale magazine "Terroir"

 • mogelijkheid tot gratis opzoekigen in de "Bibliotheek van de Smaak"

 • deelname aan ASG Algemene Ledendag

 • ....