ASG | Academie voor de Streekgebonden Gastronomie http://www.asg.be/activiteiten/project-gutenberg-ebooks nl Causerie 'De korte keten’ door Sander Dragt op donderdag 20 juni 2019 http://www.asg.be/activiteiten/causerie-de-korte-keten%E2%80%99-door-sander-dragt-op-donderdag-20-juni-2019 <div class="blockeditor ben_imag_txts"> <div class="meta"><div class="submitted"></div></div> <table class="article align stretch-1"> <tr> <td class="first last column"> <div class="imag left"> <img id="node_767-tinymcefield-field_image_image-0" alt="" title="" src="/sites/default/files/imagecache/singlestrip_large/global/newsletters/download.jpg"/> </div> <div class="txts right"> <p>In het kader van de reeks &ldquo;Auteurslezingen 2019&rdquo; organiseert de ASG, na de interessante causerie&euml;n van 2018, op donderdag 20 juni 2019 een uiteenzetting op de Lavendelhoeve, waarbij Sander Dragt (bachelor geography - Hoofd afdeling verkoop Maatwerkbedrijf De Wroeter en co&ouml;rdinator Puur Limburg) bereid werd gevonden deze te geven met als onderwerp:<br /><strong>'</strong><strong>De korte keten - een duurzaam afzetsysteem waarbij men het aantal schakels tussen producent en consument zo kort mogelijk tracht te houden'</strong></p> </div> </td> </tr> </table> <div style="clear: both;"></div> <div style="clear:both;"></div> <div class="socialmedia_buttons" ><div style="float:left;margin-right:5px;" ></div></div><div style="clear:both;"></div></div> <p><a href="http://www.asg.be/activiteiten/causerie-de-korte-keten%E2%80%99-door-sander-dragt-op-donderdag-20-juni-2019" target="_blank">lees verder</a></p> Mon, 27 May 2019 12:14:00 +0000 Marianne Hoff 767 at http://www.asg.be Thema-avond en tentoonstelling 'Eten tijdens WO I' op donderdag 22 november 2018 http://www.asg.be/activiteiten/thema-avond-en-tentoonstelling-eten-tijdens-wo-i-op-donderdag-22-november-2018 <div class="blockeditor ben_imag_txts"> <div class="meta"><div class="submitted"></div></div> <table class="article align stretch-1"> <tr> <td class="first last column"> <div class="imag left"> <img id="node_753-tinymcefield-field_image_image-0" alt="" title="" src="/sites/default/files/imagecache/singlestrip_large/global/newsletters/uitnodiging/thema1.jpg"/> </div> <div class="txts right"> <p>Op donderdag 22 november 2018 tijdens de &ldquo;Week van de Smaak&rdquo; organiseert <strong>de&nbsp;ASG</strong> samen met het&nbsp;<strong>Stadsarchief Hasselt</strong>, haar jaarlijkse thema-dag, ditmaal in het kader van de herdenking van 100 jaar &ldquo;einde WO I&rdquo; (Den Grooten Oorlog).<br /><br /><strong>17.15:&nbsp;lezing in het Stadsarchief</strong>&nbsp;over de oorlogskeuken <strong>door&nbsp;Eddie Niesten</strong>, auteur van publicaties over landbouw- en voedingsgeschiedenis (o.m. 'Tweemaal oorlog, driemaal honger'), lid van de ASG-redactieraad en regelmatig medewerker aan programma&rsquo;s rond voeding en volksgebruiken op radio en tv.</p> </div> </td> </tr> </table> <div style="clear: both;"></div> <div style="clear:both;"></div> <div class="socialmedia_buttons" ><div style="float:left;margin-right:5px;" ></div></div><div style="clear:both;"></div></div> <p><a href="http://www.asg.be/activiteiten/thema-avond-en-tentoonstelling-eten-tijdens-wo-i-op-donderdag-22-november-2018" target="_blank">lees verder</a></p> Wed, 07 Nov 2018 21:28:00 +0000 Marianne Hoff 753 at http://www.asg.be Causerie “Van Mammoet tot Big Mac” door Staf Henderickx op donderdag 27 september 2018 http://www.asg.be/activiteiten/causerie-%E2%80%9Cvan-mammoet-tot-big-mac%E2%80%9D-door-staf-henderickx-op-donderdag-27-september-2018-1 <div class="blockeditor ben_imag_txts"> <div class="meta"><div class="submitted"></div></div> <table class="article align stretch-1"> <tr> <td class="first last column"> <div class="imag left"> <img id="node_751-tinymcefield-field_image_image-0" alt="" title="" src="/sites/default/files/imagecache/singlestrip_large/global/newsletters/uitnodiging/asg1.jpg"/> </div> <div class="txts right"> <p>In het kader van de reeks &ldquo;Auteurslezingen 2018&rdquo; organiseert de ASG, na de interessante causerie&euml;n van Albert van Wassenhove en Viviane Vaes, op donderdag 27 september 2018 uiteenzetting door dokter Staf Henderickx. Als huisarts bij &ldquo;Geneeskunde voor het Volk&rdquo; mocht Staf Henderickx al heel wat publiceren. Zijn laatste boek is "Van Mammoet tot Big Mac" met beschouwingen over voeding en mensen&hellip; Rechtstreekser informatie over dit alles is waarschijnlijk niet denkbaar.</p> <p><span>Van Dagelijkse kost tot Puur genieten: al jaren zijn Vlaanderen en Nederland in de ban van kookboeken en kookprogramma&rsquo;s.&nbsp;</span>Hoe onze voeding door de eeuwen heen is ge&euml;volueerd wordt een fascinerend relaas over de zeven vette en de zeven magere jaren in Egypte, de eerste voedselbanken in het oude Rome, middeleeuwse kapoenen, de gouden appels van Columbus, vegetari&euml;rs tegen wil en dank, en het haringmirakel tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar ook over de pesticiden, smaak-, kleur- en bewaarstoffen in ons eten en een landbouw- en voedingsindustrie in de ban van chemische monopolies komen aan bod.<br /><span></span></p> </div> </td> </tr> </table> <div style="clear: both;"></div> <div style="clear:both;"></div> <div class="socialmedia_buttons" ><div style="float:left;margin-right:5px;" ></div></div><div style="clear:both;"></div></div> <p><a href="http://www.asg.be/activiteiten/causerie-%E2%80%9Cvan-mammoet-tot-big-mac%E2%80%9D-door-staf-henderickx-op-donderdag-27-september-2018-1" target="_blank">lees verder</a></p> Tue, 18 Sep 2018 12:01:00 +0000 Marianne Hoff 751 at http://www.asg.be Lezing “Van Voedselallergie tot Gastronomie” door Viviane Vaes op donderdag 21 juni http://www.asg.be/activiteiten/lezing-%E2%80%9Cvan-voedselallergie-tot-gastronomie%E2%80%9D-door-viviane-vaes-op-donderdag-21-juni <div class="blockeditor ben_imag_txts"> <div class="meta"><div class="submitted"></div></div> <table class="article align stretch-1"> <tr> <td class="first last column"> <div class="imag left"> <img id="node_667-tinymcefield-field_image_image-0" alt="" title="" src="/sites/default/files/imagecache/singlestrip_large/global/pages/Nieuws/asg2.png"/> </div> <div class="txts right"> <p>Donderdag 21 juni 2018 Auteurslezing door Viviane Vaes, zaakvoerder Choosy and Delicious en auteur van o.m. 'Gluten- en lactosevrij genieten aan tafel' en &lsquo;Kindertraktaties vrij van gluten, lactose en arm aan suiker&rsquo;. In het kader van &ldquo;Van Voedselallergie tot Gastronomie&rdquo; geeft ze een causerie over &ldquo;Verandering van voeding door de jaren heen en de oorzaak van de exploderende toename van voedselallergie&euml;n&rdquo;. Hierbij zullen diverse thema&rsquo;s aangesneden worden als: voeding en gezondheid door de jaren heen, wijziging in onze voedingsgewoonten, wat goed is voor ons of net niet meer zo goed, waar we beter rekening mee houden willen we ons nageslacht zoveel als mogelijk beschermen voor het verzwakken van ons immuunsysteem, waarom er zoveel allergie&euml;n / voedselallergie&euml;n zijn, &hellip;</p> </div> </td> </tr> </table> <div style="clear: both;"></div> <div style="clear:both;"></div> <div class="socialmedia_buttons" ><div style="float:left;margin-right:5px;" ></div></div><div style="clear:both;"></div></div> <p><a href="http://www.asg.be/activiteiten/lezing-%E2%80%9Cvan-voedselallergie-tot-gastronomie%E2%80%9D-door-viviane-vaes-op-donderdag-21-juni" target="_blank">lees verder</a></p> Tue, 22 May 2018 11:23:00 +0000 Marianne Hoff 667 at http://www.asg.be ASG Nederlanddag, woensdag 25 april. http://www.asg.be/activiteiten/asg-nederlanddag-woensdag-25-april <div class="blockeditor ben_imag_txts"> <div class="meta"><div class="submitted"></div></div> <table class="article align stretch-1"> <tr> <td class="first last column"> <div class="imag left"> <a title="" href=" http://www.wasven.nl/" target="_blank" ><img id="node_594-tinymcefield-field_image_image-0" alt="" title="Het Wasven" src="/sites/default/files/imagecache/singlestrip_large/global/pages/Activiteiten/wasven1.jpg"/></a> </div> <div class="txts right"> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>De ASG Nederlanddag vindt plaats op woensdag 25 april</strong></span>.</p> <p><strong><em><span style="background-color: #ffff00;">Inschrijven tot en met zondag 22 april</span> door storting van &euro; 43 op rekening "Academie voor de Streekgebonden Gastronomie":&nbsp; IBAN: BE49 4096 5234 7171 &nbsp;&nbsp; BIC: KREDBEBB<br />en graag een bevestigingsmail naar <span class="spamspan"><span class="u">cjtm [dot] verspaandonk</span> [at] <span class="d">summacollege [dot] nl</span><span class="t"> (Marco Verspaandonk.)</span></span></em></strong></p> <p><strong>Programma:</strong></p> <p>11.30 uur Lunch (met streekproducten van partners) op Summa College,<span style="color: #000000;"> <a href="https://maps.google.com/?q=Sterrenlaan+10+Eindhoven&amp;entry=gmail&amp;source=g"><span style="color: #000000;">Sterrenlaan 10 Eindhoven</span></a></span></p> <p>13.00 uur bezoek aan streekproducenten (met eigen vervoer)</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; We bezoeken de Genneper hoeve en het Wasven (zie meer info onderaan).</p> <p>17.00 uur Aperitief</p> </div> </td> </tr> </table> <div style="clear: both;"></div> <div style="clear:both;"></div> <div class="socialmedia_buttons" ><div style="float:left;margin-right:5px;" ></div></div><div style="clear:both;"></div></div> <p><a href="http://www.asg.be/activiteiten/asg-nederlanddag-woensdag-25-april" target="_blank">lees verder</a></p> Thu, 12 Apr 2018 08:55:00 +0000 Rom 594 at http://www.asg.be Causerie (nieuwe datum: 15 maart 2018) “ We zitten aan, aan het banket “ http://www.asg.be/activiteiten/causerie-nieuwe-datum-15-maart-2018-%E2%80%9C-we-zitten-aan-aan-het-banket-%E2%80%9C <div class="blockeditor ben_imag_txts"> <div class="meta"><div class="submitted"></div></div> <table class="article align stretch-1"> <tr> <td class="first last column"> <div class="imag left"> <img id="node_350-tinymcefield-field_image_image-0" alt="" title="Menu eerste kommunie 1898" src="/sites/default/files/imagecache/singlewidth_large/global/pages/Activiteiten/Menu_voorbeeld_C.jpg"/> </div> <div class="txts right"> <p><strong>Causerie in&nbsp;kasteel Fruithof te&nbsp;Boechout op donderdag 15 maart 2018</strong></p> <p>De ASG organiseert een causerieavond over het thema <strong>&ldquo;We zitten aan, aan het banket of de evolutie van onze menukaarten en eetgewoontes door de eeuwen heen tot heden &ldquo;.</strong></p> <p>De lezing wordt gegeven door Albert Van Wassenhove, gewezen leerkracht Piva en lid RvB van ASG.</p> <p><strong>Plaats:</strong> kasteel Fruithof (Fruithoflaan 15, 2530 Boechout. tel. 03 455 07 67. prov. Antwerpen).&nbsp;<a href="http://www.kasteelfruithof.com/" target="_blank">www.kasteelfruithof.com</a></p> <p>&bull; Om 16 u is er een ontvangst met drankje <br />&bull; Om 16 30u begint het eerste deel van de lezing ( &plusmn;45&lsquo; )<br />&bull; Tijdens de pauze serveren ze ons een witloofschotel met kaassaus in de oven <br />&bull; Na het 2de deel van de lezing (&plusmn; 45&rsquo;) serveren ze ons een verwenkoffie<br />&bull; Einde voorzien rond 20 u.</p> <p>De maaltijd met lezing, koffie/thee en aperitief kost<strong> &euro; 32,00 pp</strong>. extra drank aan tafel niet inbegrepen.</p> </div> </td> </tr> </table> <div style="clear: both;"></div> <div style="clear:both;"></div> <div class="socialmedia_buttons" ><div style="float:left;margin-right:5px;" ></div></div><div style="clear:both;"></div><div class="service-links"><div class="service-label">Bladwijzer maken/Delen van dit item op: </div><span><ul class="links"><li class="service-links-facebook first last"><a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.asg.be%2Factiviteiten%2Fcauserie-nieuwe-datum-15-maart-2018-%25E2%2580%259C-we-zitten-aan-aan-het-banket-%25E2%2580%259C&amp;t=Causerie+%28nieuwe+datum%3A+15+maart+2018%29+%E2%80%9C+We+zitten+aan%2C+aan+het+banket+%E2%80%9C" title="Deel op Facebook." class="service-links-facebook" rel="nofollow" target="_blank"><img src="/sites/default/modules/service_links/images/facebook.png" alt="Facebook" title="" width="16" height="16" /> Facebook</a></li> </ul></span></div><br></div> <p><a href="http://www.asg.be/activiteiten/causerie-nieuwe-datum-15-maart-2018-%E2%80%9C-we-zitten-aan-aan-het-banket-%E2%80%9C" target="_blank">lees verder</a></p> Wed, 26 Jul 2017 22:30:00 +0000 Rom 350 at http://www.asg.be Mini-symposium "De culinaire ziel van Nederland" http://www.asg.be/activiteiten/mini-symposium-de-culinaire-ziel-van-nederland <div class="blockeditor ben_imag_txts"> <div class="meta"><div class="submitted"></div></div> <table class="article align stretch-1"> <tr> <td class="first last column"> <div class="imag left"> <img id="node_292-tinymcefield-field_image_image-0" alt="" title="" src="/sites/default/files/imagecache/singlestrip_large/global/pages/Activiteiten/teaching-hotel-chateau-s.jpg"/> </div> <div class="txts right"> <p>Naar aanleiding van de voorstelling van het gelijknamig boek &ldquo;De culinaire ziel van Nederland &ndash; aan tafel met boeren, burgers, kooplui en zeevaarders&rdquo; organiseerden we [Uitgeverij Garant - Academie voor de Streekgebonden Gastronomie &ndash; Sk&aring;l International Limburg en het Teaching Hotel - Hotel Management School&nbsp; Maastricht] op woensdag 26 april 2017 een studienamiddag omdat het van het uiterste belang is dat&nbsp;men bewust blijft dat ook de lokale voedingsgebruiken en -specialiteiten een economische waarde herbergen als ze op een innovatieve wijze professioneel &ldquo;aan de man&rdquo; worden gebracht.&nbsp;Het was een niet te missen studienamiddag over de toekomst van het streekgebonden culinair erfgoed.&nbsp;</p> </div> </td> </tr> </table> <div style="clear: both;"></div> <div style="clear:both;"></div> <div class="socialmedia_buttons" ><div style="float:left;margin-right:5px;" ><div class="fb-social-like-widget" style="width:auto;"><div class="fb-like" data-share="false" data-show-faces="false" data-action="like" data-href="http://www.asg.be/activiteiten/mini-symposium-de-culinaire-ziel-van-nederland" data-width="" data-layout="button_count" data-font="verdana" ></div></div></div></div><div style="clear:both;"></div><div class="service-links"><div class="service-label">Bladwijzer maken/Delen van dit item op: </div><span><ul class="links"><li class="service-links-facebook first last"><a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.asg.be%2Factiviteiten%2Fmini-symposium-de-culinaire-ziel-van-nederland&amp;t=Mini-symposium+%26quot%3BDe+culinaire+ziel+van+Nederland%26quot%3B" title="Deel op Facebook." class="service-links-facebook" rel="nofollow" target="_blank"><img src="/sites/default/modules/service_links/images/facebook.png" alt="Facebook" title="" width="16" height="16" /> Facebook</a></li> </ul></span></div><br></div> <p><a href="http://www.asg.be/activiteiten/mini-symposium-de-culinaire-ziel-van-nederland" target="_blank">lees verder</a></p> Thu, 25 May 2017 10:17:00 +0000 Marianne Hoff 292 at http://www.asg.be Euregionaal Symposium “Het Schathuis van de Smaak” http://www.asg.be/activiteiten/euregionaal-symposium-%E2%80%9Chet-schathuis-van-de-smaak%E2%80%9D <div class="blockeditor ben_imag_txts"> <div class="meta"><div class="submitted"></div></div> <table class="article align stretch-1"> <tr> <td class="first last column"> <div class="imag left"> <a title="" href="/sites/default/files/imagecache/lightbox_fullscreen/global/pages/Activiteiten/Euregio_symposium-01.jpg" rel="lightbox" ><img id="node_291-tinymcefield-field_image_image-0" alt="" title="" src="/sites/default/files/imagecache/singlestrip_large/global/pages/Activiteiten/Euregio_symposium-01.jpg"/></a> </div> <div class="txts right"> <p>ASG, Hotelschool Hasselt en Summa College&ndash;afd. Horeca Eindhoven organiseerden op donderdag 17 november een Euregionaal Symposium &ldquo;Het Schathuis van de Smaak&rdquo; met &ldquo;innovatief in authenticiteit&rdquo; als thema. Het was een niet te missen studienamiddag over de toekomst van het streekgebonden culinair erfgoed. Op het programma: ervaringsdeskundigen uit de horeca, de voedingsindustrie en het randgebeuren.</p> <p>De studienamiddag vond plaats in Hostellerie De Roerdomp te Diepenbeek (restaurantlocatie Hotelschool Hasselt, Stationsstraat 114, 3590 Diepenbeek).<br />Programma:<br />De presentaties begonnenom 13.30. Rond 17.00 uur was er een marktborrel.&nbsp;<br />Om 18.30 uur mogelijkheid om deel te nemen aan het "Schatkamer diner, Smaakvol Erfgoed" in het schoolrestaurant.</p> <p>&nbsp;</p> </div> </td> </tr> </table> <div style="clear: both;"></div> <div style="clear:both;"></div> <div class="socialmedia_buttons" ><div style="float:left;margin-right:5px;" ><div class="fb-social-like-widget" style="width:auto;"><div class="fb-like" data-share="false" data-show-faces="false" data-action="like" data-href="http://www.asg.be/activiteiten/euregionaal-symposium-%E2%80%9Chet-schathuis-van-de-smaak%E2%80%9D" data-width="" data-layout="button_count" data-font="verdana" ></div></div></div></div><div style="clear:both;"></div><div class="service-links"><div class="service-label">Bladwijzer maken/Delen van dit item op: </div><span><ul class="links"><li class="service-links-facebook first last"><a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.asg.be%2Factiviteiten%2Feuregionaal-symposium-%25E2%2580%259Chet-schathuis-van-de-smaak%25E2%2580%259D&amp;t=Euregionaal+Symposium+%E2%80%9CHet+Schathuis+van+de+Smaak%E2%80%9D" title="Deel op Facebook." class="service-links-facebook" rel="nofollow" target="_blank"><img src="/sites/default/modules/service_links/images/facebook.png" alt="Facebook" title="" width="16" height="16" /> Facebook</a></li> </ul></span></div><br></div> <p><a href="http://www.asg.be/activiteiten/euregionaal-symposium-%E2%80%9Chet-schathuis-van-de-smaak%E2%80%9D" target="_blank">lees verder</a></p> Thu, 25 May 2017 10:10:00 +0000 Marianne Hoff 291 at http://www.asg.be ASG Bedrijvenbezoek Hamme http://www.asg.be/activiteiten/asg-bedrijvenbezoek-hamme <div class="blockeditor ben_imag_txts"> <div class="meta"><div class="submitted"></div></div> <table class="article align stretch-1"> <tr> <td class="first last column"> <div class="imag left"> <a title="&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: #47394a; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;&quot;&gt;Bezoek aan de windmolen &amp;ldquo;De Grote Napoleon&amp;rdquo;. Uitleg door Andr&amp;eacute; Delcart.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;" href="/sites/default/files/imagecache/lightbox_fullscreen/global/pages/Activiteiten/P1060487.jpg" rel="lightbox" ><img id="node_290-tinymcefield-field_image_image-0" alt="&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: #47394a; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;&quot;&gt;Bezoek aan de windmolen &amp;ldquo;De Grote Napoleon&amp;rdquo;. Uitleg door Andr&amp;eacute; Delcart.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;" title="ASG Bedrijvenbezoek Hamme" src="/sites/default/files/imagecache/singlewidth_large/global/pages/Activiteiten/P1060487.jpg"/></a> </div> <div class="txts right"> <p>Op&nbsp;zaterdag 5 november 2016&nbsp;bezochten we Hamme,&nbsp;een Oost-Vlaamse gemeente langs Durme en Schelde met een aantal culinaire troeven. Dit onder leiding van Andr&eacute; Delcart. Het programma omvatte:</p> <p>Samenkomst in &ldquo;De Grote Napoleon&rdquo; om 9 uur met uitgebreid ontbijt;<br />Bezoek aan de windmolen &ldquo;De Grote Napoleon&rdquo;. De site is uitgebreid met een bakkerij, een bakkerswinkel met verbruikszaal, ijssalon, een feestzaal, een tentoonstellingsruimte, het ambachtelijke mosterdbedrijf Vernimmen-De Lelie en nu ook een bakkerijmuseum.<br />Middagmaal in huis &ldquo;De Kille&rdquo;, nadien bezoek aan het tomatenbedrijf&nbsp; SOLANI en afsluitend koffie en gebak.<br />Een fotoverslag vindt u bij&nbsp;onze Fotoboeken.</p> </div> </td> </tr> </table> <div style="clear: both;"></div> <div style="clear:both;"></div> <div class="socialmedia_buttons" ><div style="float:left;margin-right:5px;" ><div class="fb-social-like-widget" style="width:auto;"><div class="fb-like" data-share="false" data-show-faces="false" data-action="like" data-href="http://www.asg.be/activiteiten/asg-bedrijvenbezoek-hamme" data-width="" data-layout="button_count" data-font="verdana" ></div></div></div></div><div style="clear:both;"></div><div class="service-links"><div class="service-label">Bladwijzer maken/Delen van dit item op: </div><span><ul class="links"><li class="service-links-facebook first last"><a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.asg.be%2Factiviteiten%2Fasg-bedrijvenbezoek-hamme&amp;t=ASG+Bedrijvenbezoek+Hamme" title="Deel op Facebook." class="service-links-facebook" rel="nofollow" target="_blank"><img src="/sites/default/modules/service_links/images/facebook.png" alt="Facebook" title="" width="16" height="16" /> Facebook</a></li> </ul></span></div><br></div> <p><a href="http://www.asg.be/activiteiten/asg-bedrijvenbezoek-hamme" target="_blank">lees verder</a></p> Thu, 25 May 2017 10:04:00 +0000 Marianne Hoff 290 at http://www.asg.be ASG dagexcursie "Rotterdam" http://www.asg.be/activiteiten/asg-dagexcursie-rotterdam <div class="blockeditor ben_imag_txts"> <div class="meta"><div class="submitted"></div></div> <table class="article align stretch-1"> <tr> <td class="first last column"> <div class="imag left"> <a title="" href="/sites/default/files/imagecache/lightbox_fullscreen/global/pages/Activiteiten/dagexcursie_Rotterdam.jpg" rel="lightbox" ><img id="node_289-tinymcefield-field_image_image-0" alt="" title="" src="/sites/default/files/imagecache/singlestrip_large/global/pages/Activiteiten/dagexcursie_Rotterdam.jpg"/></a> </div> <div class="txts right"> <p>ASG activiteit Nederland:&nbsp;dagexcursie per autocar&nbsp;op dinsdag 13 september, onder de noemer&nbsp;&ldquo;Rotterdam&rdquo;&nbsp;bezoeken we een paar bekende toeleveranciers.</p> <p>Deze activiteit is een samenwerkingsproject van de ASG met Sk&aring;l International Limburg (www.skallimburg.org&nbsp;).</p> <p>We bezochten:<br />- Deli XL: totaalleverancier voor de markt van defoodservice;<br />- Verstegen kruiden en specerijen;<br />- Markthal Rotterdam: wordt het &ldquo;foodwalhalla van Nederland&rdquo; genoemd;<br /> Rond 18.00 uur sloten we de dag af in restaurant De Twee Gebroeders te Etten Leur.<br /> Een fotoverslag vindt u bij&nbsp;onze Fotoboek-en.</p> </div> </td> </tr> </table> <div style="clear: both;"></div> <div style="clear:both;"></div> <div class="socialmedia_buttons" ><div style="float:left;margin-right:5px;" ><div class="fb-social-like-widget" style="width:auto;"><div class="fb-like" data-share="false" data-show-faces="false" data-action="like" data-href="http://www.asg.be/activiteiten/asg-dagexcursie-rotterdam" data-width="" data-layout="button_count" data-font="verdana" ></div></div></div></div><div style="clear:both;"></div><div class="service-links"><div class="service-label">Bladwijzer maken/Delen van dit item op: </div><span><ul class="links"><li class="service-links-facebook first last"><a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.asg.be%2Factiviteiten%2Fasg-dagexcursie-rotterdam&amp;t=ASG+dagexcursie+%26quot%3BRotterdam%26quot%3B" title="Deel op Facebook." class="service-links-facebook" rel="nofollow" target="_blank"><img src="/sites/default/modules/service_links/images/facebook.png" alt="Facebook" title="" width="16" height="16" /> Facebook</a></li> </ul></span></div><br></div> <p><a href="http://www.asg.be/activiteiten/asg-dagexcursie-rotterdam" target="_blank">lees verder</a></p> Thu, 25 May 2017 10:01:00 +0000 Marianne Hoff 289 at http://www.asg.be